No.001-h.k, No.002-a.k

Akira Koizumi & Hitomi, nee Hashiba
25 Ang. 2012
Photographer::Noriyuki Ishikawa