No.010-k.h

Kayoko Hoshino, nee Ishii
4:46 15 Aug. 2013 First childbirth
Boy 3118g

No.009-y.a

Yuki Aoi, nee Hariya
18:14 20 Aug. 2013 First childbirth
Boy 3576g

No.008-m.k

Mikuno Kuroiwa, nee Suzuki
9:45 6 Aug. 2013 First childbirth
Boy 3240g

No.007-s.a

Satomi Arai, nee Miura
15:13 17 Jul. 2013 First childbirth
Boy 3288g

No.006-y.m

Yuko Matsumoto, nee Takahashi
7:47 1 Jul. 2013 First childbirth
Girl 2514g

No.005-w.f

Wakako Fujishiro, nee Hyakumaru
14:32 30 May 2013 Second childbirth
Girl 2560g

No.004-t.h

Tomo Hayashi, nee Kaminohara
7:04 20 Apr. 2013 First childbirth
Boy 3146g

No.003-m.k

Mariko Konishi, nee Nakajo
12:57 18 Mar. 2013 First childbirth
Girl 3545g

No.002-m.m

Micaco Makanai, nee Matsuda
18:24 12 Feb. 2012 Second childbirth
Girl 2858g

No.001-y.t

Yumi Tsurumaki, nee Yano
21:16 31 Jan. 2012 First childbirth
Boy 3096g